Ana Ivanišević

Ana Ivanišević (Beograd, 1993) završila je osnovne i master studije arhitekture na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U toku studija učestvovala je u nastavi kao student demonstrator u studiju dr Marije Milinković. Učestvovala je u nekoliko radionica u okviru arhitektonskih događaja EASA, Belgrade Scapes Lab, Oktobarski salon. Tokom stručne prakse u Indiji 2017. godine vodila je radionicu eksperimentalnog analitičkog crteža, u organizaciji arhitektonske platforme NASA. Kao asistent scenografa sarađivala je na pozorišnoj predstavi „Dolče Vita“. Od 2018. do 2020. radi u okviru dizajn studija Focal na projektima izvedenim u Beogradu i Londonu.