AUTORSKO VOĐENJE KROZ IZLOŽBU: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti 1993-2019.

Galerija – legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Ponedeljak 5. oktobar 2020. godine u 18h 
Legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, 11000 Beograd

Kroz portret / Refleksije našeg vremena: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti 1993–2019.
Kroz izložbu vodi: Miroslav Karić, kustos MSUB

Četrnaesti tematski segment izložbe “Refleksije našeg vremena: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti 1993–2019.” predstavlja umetnička dela koja najšire povezuje priča o portretu, jednom od najdugovečnijih žanrova u umetnosti ali i specifičnoj formi vizuelne reprezentacije čija značenja u velikoj meri zavise od konteksta njene namene i upotrebe.

Prikaz jedinstvene pojavnosti individue, kojom započinje svaka definicija portreta kroz istoriju razvoja njegovih podžanrovskih i stilskih raznovrsnosti, beležio je kontinuirane sadržajne i koncepcijske promene.

Portret do danas, u stvari, ostaje u funkciji svojevrsnog medija kojim se detektuju i izražavaju socijalne, ekonomske, kulturološke, naučne, tehnološke i estetske odlike određene epohe, a samim tim i svi preokreti koji nastaju u načinima naših opservacija, posmatranja i doživljavanja sveta i realnosti.

U okviru pomenutog izložbenog segmenta, predstavljeno je dvadeset sedam dela; međutim, postavka ne prati hronologiju njihovog nastanka, niti ima za cilj da ilustruje evolutivni tok koncepcijskih transformacija žanra portreta.

Naime, pored pojedinih celina koje su strukturirane oko osnovnih žanrovskih podvrsta (pojedinačni / autoportret / grupni portret), izložba je zamišljena pre svega kao prostor interakcija i dijaloških relacija istorijskih i savremenih umetničkih praksi.

Na izložbi je zastupljen širok spektar pristupa fenomenu portreta, od klasičnih, koji ostaju u okvirima žanrom definisanih formalno reprezentacijskih karakteristika, do eksperimentalnih, u kojima premise koje portret indeksira umetnici koriste kao osoben format i vid u vizuelnoj komunikaciji, artikulaciji i elaboraciji određene ideje. Portret se u tom smislu može pratiti u varijetetu interpretacija: od čina introspekcije, medijuma, manifestnog iskaza, subverzivnog gesta, forme aluzivnog ili kritičkog govora, do specifične istraživačke i pripovedačke metode.

Umetnici:
Petar Dobrović, Uroš Đurić, Gotfrid Helnvajn, Zdravko Joksimović, Adrian Kovač, Jelena Jureša, Mirko Lovrić, Zoran Marinković, Saša Marković Mikrob, Tanja Ostojić, Saša Gajin, Petar Palavičini, Neša Paripović, Dragan Perić, Dragan Pešić, Dragan Petrović, Zoran Popović, Nenad Racković, Vladan Radovanović, Anika Strеm, Ljubomir Šimunić, Miroljub Todorović, Anica Vučetić

Autori koncepcije izložbe: mr Mišela Blanuša, dr Rajka Bošković, Svetlana Mitić i Žaklina Ratković.

Kustos izložbene celine u Galeriji – legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića: Miroslav Karić 

Autorski tim izložbe je pripremio prateći program koji obuhvata autorska vođenja, razgovore sa umetnicima, predavanja, radionice Dečijeg i Omladinskog kluba i drugo. 

Prilikom posete obavezno je nošenje zaštitne maske i održavanje fizičke distance u razmaku  od minimum dva metra između dvoje posetilaca. Pri ulasku u zgradu Muzeja obavezna je dezinfekciju ruku i beskontaktno merenje telesne temperature.

Vođenju može prisustvovati grupa od maksimalno 15 posetilaca uz prethodnu prijavu koju možete poslati do peonedeljka, 05. oktobra 2020. godine do 11 časova, na e-mail adresu info@msub.org.rs.
 

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića
Rodoljuba Čolakovića 2, 11000 Beograd
tel. (011) 3676 092

Letnje radno vreme: 14:00-21:00
Utorkom je Legat zatvoren za publiku.
Ulaz u Legat je besplatan.