Otvaranje izložbe | 3M3 | Dragana Ćirić – exo [global eye(s)]

Galerija Kolektiva arhitekata vas poziva na otvaranje izložbe
Dragane Ćirić

exo [global eye(s)]
Utorak, 15. oktobar, 19h
Galerija Kolektiv, Karađorđeva 53, Beograd

exo [global eye(s)] autorke Dragane Ćirić je poslednja u nizu 3M3 izložbi sezone 2018/19. u izlogu galerije Kolektiv, uokvirenih temom Tracing the milieu – What were you thinking? (Tragovima miljea – O čemu ste mislili?) koju je postavila Marija Bjelić, kustos ove izlagačke sezone.

[exo]
global eye(s)

This question of how to represent that which must not be represented is one of the oldest questions in art.
– Trevor Paglen –

Exo je „satelitski” prostor izvan dometa i domena neposrednog i poznatog, izvan uske disciplinarne kompetentnosti, izvan institucionalizovanog znanja, okvira, kontrole i aproprijacije; označava polje proširene krosdisciplinarne saradnje i integracije, polje istraživačkog izazova i realizacije;

Exomilieu nije bilo koji očekivani, postojeći, dominatno građeni kontekst i sve identitetske komponente kojima je zasićen; njegov fizički prostor je bazičan, „nematerijalan” ili u razmeri materije koja na naše senzorne mehanizme ima znatno suptilnije efekte;

Reagujući na i otkrivajući ove ravni prostora, exointelligentinstrument je njegovo privremeno ogledalo – „oko” – posmatrač i učesnik, ujedno spoljašnji/nepripadajući i neodvojivi/sveprožimajući, distancirani metakognitivni i medijatorski/konstitutivni dijagramatski; obezbeđuje nove uvide i perspektive integracijom humanog i nadhumanog.

Zasnovan na istraživanjima autorskog projekta Global Eye(s): Sensing and Monitoring/Observation Technologies, Instruments and Architecture i Frequencies: The Invisible Spectre, segment pilot projekta Design Research Lab inicijative, izloženi rad razvija teme upotrebe obuhvatnih senzornih i inteligentnih tehnologija, automatskog digitalnog upravljanja i monitoringa kao integrativnih elemenata arhitektonskih prostornih koncepcija i sistema (metodološku remote/close-up sensing triangulaciju), odnosno teme kosmičkog prostora i scenarija u funkciji okruženja i konteksta njihove primene, invencije ili projekcije.

Istražujući pitanja prototipizacije i integrativnog mašinsko-softversko-arhitektonskog dizajn i inženjerskog pristupa, exo je instrument (arhitektura-mehanizam/mašina) koji, funkcionišući u širokom frekventnom opsegu, registruje i identifikuje kontekstualne parametre, procesuirajući i čineći ih operativnim za arhitektonsku problematiku i integraciju.
[…]

Instrument (u poređenju sa pojmom instalacija ili mašina) može uputiti na viši stepen sofisticiranosti, preciznosti i dizajn/projektantske pažnje koje prate funkcionalno-operativne, merne (analitičke), produkcijske, kreatorsko-strukturalne i estetske registre projektantskog problema u interaktivnom modalitetu.
[…]

/iz teksta autorke/

Dragana Ćirić
PhD, dipl. inž. arh, nezavisni istraživač

Orijentisana ka naprednoj eksperimentaciji, inovativnim pristupima i krosdisciplinarnosti u relacijama sa arhitekturom, spajajući teorijske, naučne i umetničke linije istraživanja.
Polja prethodnih istraživanja i interesovanja: dijagramatika; design intelligence strategija i metodologija; digitalnost i arhitektura informacija (datascapes); prostorni zapisi i kodovi; konstrukcija sveta u reprezentacijskom registru (grafička konstrukcija sveta – kosmografija); mapiranje, kartografija i studije granica u okviru proširenog istraživanja geografskog projekta arhitekture”; kompleksni sistemi i dinamika; arhitektonska i kulturalna diplomatija (kulturalni transferi).

Izložba će biti otvorena do 26. oktobra.