DVE MESEČNE PSIHODRAMSKE GRUPE U KRUŠČU U SEZONI 2019/2020.

U Krušču će u sezoni 2019/2020. biti organizovane dve mesečne psihodramske grupe, jedna pod vođstvom dr Vladimira Miloševića i prof. Tomiji Janežiča, a druga pod vođstvom prof. Tomija Janežiča.

Pozvani ste da se pridružite. Za učestvovanje je potreban početni razgovor. Intervju nije potreban ako ste već bili član.

Informacije i prijave: tomi.janezic@guest.arnes.si

Psihijatar dr. Vladimir Milošević (ECP) izuzetno je cenjen u svetu kao psihodramski psihoterapeut, edukator i supervizor, koji je u Krušču u prošlosti već vodio radionice psihodrame u Krušču. Dr Milošević je bio jedan od osnivača Instituta za psihodramu u Beogradu, a više puta je vodio i međunarodno psihodramsko obrazovanje u Zagrebu. Prošle godine objavljena je njegova knjiga Psihodrama – Sprememba skozi akcijo.

Režiser Tomi Janežič (ECP) je univerzitetski profesor i psihodramski psihoterapeut, međunarodno priznat reditelj, a već je objavio nekoliko radova o korišćenju psihodramskih tehnika u stvaralačkom procesu i umetničko-pedagoškom radu. Kao predavač i umetnik gostovao je u dvadesetak evropskih država, Rusiji i SAD, a za svoje delo nagrađen je sa tridesetak međunarodnih nagrada i priznanja. Sa psihodramom se sreo pre više od dvanaest godina. Prošle godine se režijom predstave Še ni naslova vratio u slovenačko pozorište.

PSIHODRAMA

Psihodrama je u svetu poznata po psihoterapeutskom metodu akcionih grupa Jacoba Levija Morena.

Osnovna odlika psihodrame je igranje situacija u kojima se određeni pojedinac može naći. Član / ica grupe, tako može istražiti svoj doživljaj prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti, procesuirati situacije koje su se dogodile, ali i svoje misli, emocije, fantazije snove. Kroz psihodramu postau vidljivi nejasni uzroci ponašanja, priroda veza u koje pojedinac stupa, i prave potrebe, vodeći do boljeg razumevanja sebe i drugih. Psihodrama treba da ohrabri kreativno mišljenje, kako bi individua pronašla bolji odgovor na nove, nepoznate situacije.

Studio za istraživanje umjetničkih igara je zavod za kulturno delovanje, koji se održava umjetničkim, pedagoškim, istraživačkim i rezidencijalnim programima. Studio je od leta 1996. realizovao međunarodne projekte (pozorišne koprodukcije, istraživačke obrazovne programe, umetničke razmene i rezidencije) u Sloveniji, gde su gosti dobili mogućnost da upoznaju vrhunske pedagoge, psihodramske terapeute i umetnike iz celog sveta. Studio obavlja svoje aktivnosti u radnom centru u Krušču, kod Cerknica.

Grupa će se nalaziti jednom mesečno, subotom ili nedeljom, u sledećim terminima:

– grupa pod vođstvom prof. Tomija Janežiča (nedelja)

13.10., 10.11., 1..12., 22.12., 1.2., 1.3., 29.3., 19.4., 24.5., 28.6

– grupa pod vođstvom dr Vladimira Miloševića i prof. Tomija Janežiča (subota)

12.10., 9.11., 30.11., 21.12., 2.2. (odlična nedelja), 29.2., 28.3., 18.4., 23.5., 27.6.

Raspored rada:

11:00 do 14:30h (s 15 minuta pauze), 14:30 do 16:00h pauza za ručak, 16:00 do 19:45h (sa 15 minuta pauze) 

Cena mesečnog učešća je 90e.

Lokacija studija: KRUŠČE 2, 1380 CERKNICA, SLOVENIJA