Ka Evropi, bulevarom?

<<<

Studentska radionica – izložba prostornih instalacija

Kompleks ranžirne stanice, Bulevar Evrope, Novi Sad
decembar 2010.

Autori koncepta: Radivoje Dinulović i Tatjana Babić
Saradnici: Renata Balzam i Miloš Mitrović
Učesnici – autori: studenti predmeta „Uvod u arhitektonski dizajn“ 2010/11.
Fotografija: Miloš Mitrović i studenti arhitekture generacija 2010/2011.

Studentska radionica – izložba prostornih instalacija „KA EVROPI BULEVAROM?, predstavlja završni projekat studenata prve godine Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Ovaj multimedijalni projekat je realizovan tokom decembra 2010. godine kao oblik redovne nastave u okviru predmeta „Uvod u arhitektonski dizajn“.

Nakon tri meseca studija arhitekture, 130 studenata generacije upisane 2010/2011. uz pomoć 30 starijih kolega studenata i diplomiranih arhitekata, iskoristili su priliku da izraze stavove o problemima vezanim za prostor, društveno okrućenje, politiku… U specifičnom prostornom kontekstu grada – Kompleksu ranžirne tanice koja je deo industrijskog nasleđa – zaštićenog i namenjenog u budućnosti institucijama i programima iz oblasti kulture, na Bulevaru Evrope ,,koji spaja Novi Sad sa Evropom, a istovremeno ukazuje i na evropsku crtu grada“, u roku od nedelju dana, odgovorili su na postavljenu temu definisanja stava o sopstvenoj budućnosti, ali i budućnosti sredine kojoj pripadaju. Uspostavljajući stvaralačke veze sa zatečenim ambijentom i okolnim prostorom, i koristeći po slobodnom izboru različita izražajna i tehnička sredstva, izveli su niz autentičnih prostornih, interaktivnih, svetlosnih i zvučnih intervencija. Izražavajući se kroz različite medije – instalaciju, fotografiju, video, performans i tekst, radovi studenata novosadske škole arhitekture, pokazali su da se polje delovanja arhitekata, kao i arhitekture u celini, danas značajno proširuju i sve izraženije približavaju vizuelnim i scenskim umetnostima.