Dragana Kojičić

Dragana Kojičić (Novi Sad, 1981) je arhitekta. Diplomirаla je 2005. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a specijalizaciju za zemljanu arhitekturu DSA Terre (2008-2010) završila je u Francuskoj. Već 10 godina radi na promociji zemljane arhitekture u regionu, kroz teoriju (predavanja i kurseve) i praksu (različite radionice, obuke i treninge) sa raznim organizacijama i institucijama. Pokretač је Centra za zemljanu arhitekturu u Mošorinu, i autor bloga zemljanarhitektura.com. Posebno je interesuje uloga žena u graditeljskim zanatima.
Od 2018. godine, doktorand je na doktorskim umetničkim studijama scenskog dizajna, na Fakultetu tehničkih nauka, u želji da vrati zemlju na „scenu”.