SEKCIJA DIZAJNA SVETLA

Sekcija dizajna svetla namenjena je studentima zainteresovanim za proširivanje znanja i sticanje iskustva iz oblasti dizajna svetla. Studenti se, nakon završenog osnovnog Tempus kursa za tehničare rasvete, koji se u sklopu nastave realizuje u trećem semestru na predmetu Tehnika scene 1, mogu prijaviti za učešće u sekciji. Aktivnosti sekcije podrazumevaju dizajn svetla, postavku rasvete i realizaciju dizajna svetla za različite događaje, obuku u specijalizovanim softverima za vizuelizaciju i programiranje rasvete, kao i odlazak na postavke rasvete za pozorišne predstave, koncerte i sl., kao i druge aktivnosti vezane za scensku rasvetu i dizajn svetla za scenu.

studenti – članovi sekcije u 2018/19. godini su:

Aleksandra Tatić, Milena Grošin, Nađa Vukorep, Aleksandra Vučković, Ivanino DaVilano Đukić, Danilo Krsmanović, Igor Ljubić, Jelena Ivančević, Predrag Veljković, Stefan Milošević, Sonja Dragaš, Filip Bajilo, Danijela Matović, Marija Varga i Nikola Stojadinović

sekciju vodi Milica Stojšić

članovi sekcije prethodnih godina:  Jelena Vasiljević, Kristina Kovačević, Miljana Manojlović i Jelena Borić