Vesna Bogdanović

Vesna Bogdanović (Sombor, 1975), je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka, na Katedri za društvene nauke. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Katedra za anglistiku, diplomirala je 1999. godine, magistrirala 2007. godine sa temom Pačvork kao pripovedačka tehnika u delima Alis Voker i Toni Morison, i doktorirala 2014. godine sa disertacijom Analiza udžbenika engleskog jezika tehničkih struka: književni, opšti i stručni tekstovi. Na Fakultetu tehničkih nauka predaje engleski jezik struke (ESP) i engleski jezik za akademske potrebe (EAP) na osnovnim i masterskim studijama. Objavljuje radove iz oblasti engleskog jezika struke, akademskog pisanja na engleskom jeziku, metadiskursa i upotrebe obrazovnih tehnologija u nastavi engleskog jezika struke. Bavi se i prevođenjem. Autor je monografija Pačvork romani Alis Voker i Toni Morison (Zadužbina Andrejević, 2009) i Žanr i metadiskurs u odabranim udžbenicima engleskog jezika struke (Filozofski fakultet, 2017), kao i tri udžbenika engleskog jezika struke za studente građevinarstva i grafičkog inženjerstva.