SEDAM GLASNIKA

SEDAM GLASNIKA

Rad Sedam glasnika inspirisan je istoimenom pripovetkom Dina Bucatija (Dino Buzzati) i predstavlja zajednički umetnički rad sedam studenata master studija Scenske arhitekture i dizajna, na predmetu Scenski dizajn. Tokom tri meseca istraživanja, studenti su rekonstruisali geografsko i čulno putovanje Princa koji je na put pošao u potrazi za granicama očevog kraljevstva. Putovanje, smešteno u realan prostor Scenske laboratorije, podeljeno je u sedam etapa:

I godina: Pismo, Zoja Erdeljan
II godina: Namibija, Milica Mirković
III godina: Žirafa, Mirjana Ris
IV godina: Potapanje, Jelena Vukmanović
V godina: Salomina, Anđa Brstina
VI godina: Sam sam, Luna Šalamon
VII, VIII i IX godina: Bela noć: reče mi jedna polarna lisica, Maja Ivanović

Nastavni tim:
Tatjana Dadić DinulovićDaniela DimitrovskaVladimir Ilić i Andrija Pavlović

Dizajn prostora i tehnička realizacija rada:
Studenti autori, uz podršku Karla MičkeijaDragane PilipovićVladimira Savića  i Dragane Vilotić

Fotografija: Aleksandra Pešterac