Dušan Kovačević


Dušan Kovačević (1959, Novi Sad), građevinski inženjer, bavi se MKE modeliranjem ponašanja konstrukcija i ispitivanjem konstrukcija probnim opterećenjem. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a doktorirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Kao redovni profesor angažovan je u nastavi na predmetima Ispitivanje konstrukcija, Teorija površinskih nosača, Stabilnost  i dinamika konstrukcija, MKE modeliranje u analizi konstrukcija, Konstruktivni sistemi, Konstrukcijski sistemi u scenskom dizajnu i Konstrukcije, materijali i tehnologije u scenskom dizajnu. Na doktorskim studijama na FTN i na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu izvodi nastavu na predmetima koji se odnose na MKE modeliranje u analizi konstrukcija. Rukovodilac je računskog centra i Laboratorije za ispitivanje konstrukcija Departmana za građevinarstvo i geodeziju FTN. Autor je monografije MKE modeliranje u analizi konstrukcija (2006, Građevinska knjiga, Beograd). Član je uređivačkog odbora Journal of the Serbian Society for the Computational Mechanics i recenzent u nekoliko međunarodnih naučnih časopisa. Kao autor ili koautor publikovao je oko 150 naučnih i stručnih radova, autor je dva računarska programa za MKE modeliranje i analizu konstrukcija i učesnik u oko 50 elaborata o ispitivanju probnim opterećenjem, projekata novih i rekonstrukcije postojećih objekata,  pregleda i procene stanja objekata, veštačenja, kao nosilac zadatka, projektant, konsultant ili saradnik.