Ivana Bajšanski

Ivana Bajšanski (Vrbas, 1986) je arhitekta. Oblast naučnog rada vezana je za primenu digitalnih alata i tehnologija, kao i dizajn baziran na performansama okruženja u arhitekturi i urbanizmu. Diplomirala i doktorirala je na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za arhitekturu u Novom Sadu. Učestvuje na domaćem projektu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Srbije i rukovodilac je međunarodnog IPA projekta prekogranične saradnje Srbija-Mađarska. Kao član Centra za digitalni dizajn učestvovala je u mnogim interdisciplinarnim projektima i istraživanjima. Autor je i koautor radova koji su objavljeni u međunarodnim i nacionalnim naučno-stručnim časopisima i prikazani na međunarodnim i domaćim naučno-stručnim konferencijama. Radi kao docent na Departmanu na arhitekturi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.