Bojan Tepavčević

Bojan Tepavčević (Novi Sad, 1979) je arhitekta. Diplomske, magistarske i doktorske studije završio je Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Bavi se naučnim i umetničkim istraživanjima iz oblasti digitalnih tehnologija u arhitekturi, dizajnu i umetnosti. Autor je i recezent brojnih naučnih radova u vrhunskim međunarodnim časopisima u pomenutoj oblasti. Autor je četiri knjige, među kojima je i Architectural Scale Models in the Digital Age (Springer -Wien New York, 2013). Za naučni i stručni rad je više puta nagrađivan na međunarodnim konkursima, salonima i konferencijama. Kao gostujući profesor, predavao je u Oklandu (Novi Zeland), Madridu, Klužu, Pečuju. Jedan je od osnivača Centra za digitalni dizajn.