Dr Ivana Miškeljin

Dr Ivana Miškeljin je docent na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Pluralizam arhitektonskih identiteta na prelazu iz XIX u XXI vek odbranila je na istom fakultetu u januaru 2014. godine. Nagrađivana je na nekoliko internacionalnih konkursa iz oblasti arhitekture. Učestvovala je u projektovanju većeg broja objekata i prostora koji su prikazani na različitim izložbama međunarodnog i nacionalnog karaktera.