Miodrag Žigić

Miodrag Žigić (Bečej, 1978) radi kao docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Tu je i započeo svoju profesionalnu karijeru, koju gradi predajući mehaniku na svim nivoima studija i baveći se naučnim istraživanjem. Autor je brojnih naučnih radova, od kojih su neki objavljeni u prestižnim naučnim časopisima, a neki prezentovani na međunarodnim naučnim skupovima. Trenutno je učesnik dva domaća istraživačka projekta i jednog međunarodnog (H2020) i član je Upravnog odbora Srpskog društva za mehaniku. Učestvovao je u organizaciji dve međunarodne konferencije. U periodu od 2015. do 2018. godine bio je član Saveta Fakulteta tehničkih nauka.