Studije scenskog dizajna

predstavljanje konkursa

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za arhitekturu i urbanizam

ODSEK ZA UMETNOST I DIZAJN

SCENSKI DIZAJN osnovne, master i doktorske studije

ŠTA JE SCENSKI DIZAJN?
Scenski dizajn je oblast profesionalnog, umetničkog, kustoskog i teorijsko-kritičkog delovanja koja je nastala proširenjem pojma i oblasti scenografije. Ovaj pojam uveden je u srpski jezik da označi objedinjeni proces promišljanja, kreiranja i realizacije scenske slike u pozorištu i drugim oblicima spektakla. Scenski dizajn u pozorištu obuhvata različite oblasti scenskog stvaralaštva – scensku arhitekturu, tehnologiju, scenografiju i dizajn svih elemenata scenske slike. Kao posebna umetnička i kustoska disciplina, scenski dizajn pripada interdisciplinarnom polju ukrštanja arhitekture, pozorišta i vizuelnih umetnosti. Scenski dizajn u Srbiji pojavljuje se prvi put kao razvijeni sistem studijskih programa na sva tri obrazovna nivoa – osnovnim, master i doktorskim studijama.

KOJE PROGRAME JE MOGUĆE STUDIRATI?
Od 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka realizuju se studijski programi u oblasti scenskog dizajna, na sva tri nivoa studija – osnovni, master i doktorski. Svi studijski programi su interdisciplinarni i realizuju se između polja tehničko-tehnoloških nauka i polja umetnosti (osnovne i master studije) i između različitih oblasti u polju umetnosti (master i doktorske studije). Studije su osmišljene tako da budu mesto razmene ideja, iskustava i pristupa, kao i mesto povezivanja teorije i prakse u oblasti scenske arhitekture, tehnike i dizajna. Na studijama se neguje i razvija timski rad, ali i samostalni autorski pristup stvaralačkom radu.

Od 2020. godine, moguće je pohađati osnovne akademske studije Scenska arhitektura, tehnika i dizajn, koje traju četiri godine i dominantno su inženjerske. Nakon završenih osnovnih studija, studenti imaju mogućnost upisa jednogodišnjih master studija i to na dva studijska programa: Scenska arhitektura i tehnika i Scenska arhitektura i dizajn. Studijski program Scenska arhitektura i tehnika namenjen je kandidatima koji se usmeravaju ka inženjerskim aspektima scenskog dizajna, dok je studijski program Scenska arhitektura i dizajn namenjen kandidatima koji svoj profesionalni put vide u domenu scenskog dizajna kao umetnosti i dizajna scenskog prostora. Doktorske akademske studije Scenski dizajn traju tri godine, realizuju se u polju umetnosti i predstavljaju najviši obrazovni stepen u ovoj oblasti u Srbiji i regionu.

OAS SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN 

MAS SCENSKA ARHITEKTURA I TEHNIKA

MAS SCENSKA ARHITEKTURA I DIZAJN

DAS SCENSKI DIZAJN

KO SU NASTAVNICI NA PROGRAMIMA SCENSKOG DIZAJNA?
U nastavi scenskog dizajna na sva tri nivoa studija učestvuju eminentni stručnjаci, umetnici i teoretičаri, prevashodno sa Odseka za umetnost i dizajn, ali i sа Depаrtmаnа zа аrhitekturu i urbаnizаm u celini, drugih departmana Fakulteta tehničkih nauka, kao i određeni broj nаstаvnikа Akаdemije umetnosti iz Novog Sаdа, kao i Fakulteta dramskih umetnosti iz Beogrаdа. Interdisciplinarnost, evidentna u strukturi nastavnog osoblja, omogućava širok, intenzivan i dinamičan protok znanja, informacija i iskustava. U nastavi učestvuju i predavači van radnog odnosa, odnosno istaknuti umetnici i stručnjaci iz profesionalne prakse u domenu scenske arhitekture i scenskog dizajna.

ŠTA POSLE ZAVRŠENIH STUDIJA?
Potrebe institucija kulture i tržišta uopšte za stručnjacima u oblasti scenske arhitekture, tehnike i dizajna izuzetno su velike. Mogućnosti zapošljavanja svršenih studenata su pre svega vezane za rad u pozorištima, kulturnim i obrazovnim institucijama i kompanijama, u državnom i privatnom sektoru, kao i za samostalno umetničko i teorijsko delovanje. Sa završetkom nekog od tri nivoa studija studenti će biti u mogućnosti da svoje veštine i znanja plasiraju na tržištu rada kao inženjeri scenske arhitekture, tehnike i dizajna; scenografi; tehnički direktori i tehnički producenti; menadžeri scenskih projekata; teoretičari scenske umetnosti; umetnici i kustosi scenskog dizajna; itd.

www.scen.uns.ac.rs
www.upis.ftn.uns.ac.rs
tel: 021 485 2471
e-pošta: scenskidizajn@uns.ac.rs

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.