Studije scenskog dizajna

predstavljanje konkursa

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za arhitekturu i urbanizam

SCENSKI DIZAJN osnovne, master i doktorske studije

ŠTA JE SCENSKI DIZAJN?
Scenski dizajn je oblast profesionalnog, umetničkog, kustoskog i teorijsko-kritičkog delovanja koja je nastala proširenjem pojma i oblasti scenografije. Ovaj pojam uveden je u srpski jezik da označi objedinjeni proces promišljanja, kreiranja i realizacije scenske slike u pozorištu i drugim oblicima spektakla. Scenski dizajn u pozorištu obuhvata različite oblasti scenskog stvaralaštva – scensku arhitekturu, tehnologiju, scenografiju i dizajn svih elemenata scenske slike. Kao posebna umetnička i kustoska disciplina, scenski dizajn pripada interdisciplinarnom polju ukrštanja arhitekture, pozorišta i vizuelnih umetnosti. Scenski dizajn u Srbiji pojavljuje se prvi put kao razvijeni sistem studijskih programa na sva tri obrazovna nivoa – osnovnim, master i doktorskim studijama.

KOJE PROGRAME JE MOGUĆE STUDIRATI?
Osnovne studije: SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN
Master studije: SCENSKA ARHITEKTURA I DIZAJN
Doktorske studije: SCENSKI DIZAJN

KO SU NASTAVNICI NA PROGRAMIMA SCENSKOG DIZAJNA?
U nastavi scenskog dizajna na sva tri nivoa studija učestvuju eminentni stručnjаci, umetnici i teoretičаri sа Depаrtmаnа zа аrhitekturu i urbаnizаm, drugih departmana Fakulteta tehničkih nauka, kao i značаjаn broj nаstаvnikа Akаdemije umetnosti iz Novog Sаdа i još pet umetničkih fаkultetа i аkаdemijа iz Beogrаdа. U nаstаvi su аngаžovаni i gostujući profesori sа šest prestižnih evropskih i аmeričkih univerzitetа –Nottingham Trent University iz Notingemа, Royal Welsh College iz Kаrdifа, DAMU iz Prаgа, Akademija za gledališče, radio, film in televiozijo iz Ljubljаne, Columbiа University i New Jersey University iz Njujorkа.

ŠTA POSLE ZAVRŠENIH STUDIJA?
Potrebe institucija kulture i tržišta uopšte za stručnjacima u oblasti scenske arhitekture, tehnike i dizajna izuzetno su velike. Mogućnosti zapošljavanja svršenih studenata su pre svega vezane za rad u pozorištima, kulturnim i obrazovnim institucijama i kompanijama, u državnom i privatnom sektoru, kao i za samostalno umetničko i teorijsko delovanje. Sa završetkom nekog od tri nivoa studija studenti će biti u mogućnosti da svoje veštine i znanja plasiraju na tržištu rada kao inženjeri scenske arhitekture, tehnike i dizajna; scenografi; tehnički direktori i tehnički producenti; menadžeri scenskih projekata; teoretičari scenske umetnosti; umetnici i kustosi scenskog dizajna; itd.

www.scen.uns.ac.rs
www.upis.ftn.uns.ac.rs
tel: 021 485 2471
e-pošta: scenskidizajn@uns.ac.rs

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.