Ana Martinoli

Ana Martinoli (Beograd, 1975) je producent i teoretičar medija. Diplomirala je na Katedri za produkciju u pozorištu i radiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu (2002) na temu programskih, produkcijskih i tehničkih aspekata Radija B92, jednom od najznačajnijih nezavisnih medija na tlu nekadašnje Jugoslavije na kom je od 1997. do 2015. godine radila kao novinar, producent i direktor programa (2012-2015). Magistrirala je na istoj katedri istražujući Strategije programiranja komercijalnog radija (2006), a doktorirala sa temom Transformacije radija kao medija i radijskih auditorijuma pod uticajem novih tehnologija (2010). Od 2003. godine je zaposlena na FDU, gde je danas vanredni profesor (od 2015) i prodekan za pozorišni i radio smer (od 2017). Predaje niz predmeta vezanih za medije masovnih komunikacija, menadžment i produkciju radija i elektronskih medija. Od 2010. predaje marketing u umetnosti na UNESCO katedri za kulturnu politiku na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Učesnik je i rukovodilac brojnih naučnih, istraživačkih i stručnih projekata iz oblasti kulture i umetnosti, i autor niza publikacija i naučnih tekstova.