Luna Šalamon

Luna Šalamon (Segedin, 1996) je 2020. godine završila master studije Scenske arhitekture i dizajna radom (Ne)svesni organizmi: istraživanje nesvesnog putem umetničkog dela scenskog dizajna „Udahnuti paučinu“. Iste godine upisala je umetničke doktorske studije Scenskog dizajna na istom fakultetu. Na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015. godine učestvovala je kao član autorskog tima Studentske sekcije Nacionalnog nastupa Srbije sa umetničkim radom Proces ili Šta je stvarno važno za mene?, koji je nagrađen Zlatnom medaljom za uspostavljanje dijaloga PQ 2015. U toku studija učestvovala je na različitim radionicama, festivalima, izlagala je na više studentskih izložbi među kojima je najznačajnija izložba Scenska laboratorija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu 2016. godine i Scenska laboratorija 2.0 održana 2019. godine u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu. Jedan je od članova autorskog tima više puta nagrađivane predstave Noć Helvera, koju je radila u saradnji sa studentima Akademije umetnosti u Novom Sadu. Od 2019. godine član je i osnivač umetničke grupe k.u.l.t INTERAKCIJA. Od 2019. godine radi kao saradnik u nastavi na katedri za Scenski dizajn na Fakultetu tehničkih nauka. Učestvovala je na umetničkoj rezidenciji MultiMadeira na ostrvu Madeira 2020. godine.