Jelena Vukmanović

Jelena Vukmanović (Sarajevo, 1983) diplomirala na Odseku za germanistiku 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Još tokom studiranja, 2005. godine počinje da se bavi menadžmentom u oblasti kulture i umetnosti kao stipendistkinja programa Teodor-Hojs-Koleg (Theodor-Heuss-Kolleg) fondacije Robert Boš (Robert Bosch Stiftung) iz Nemačke. Tom prilikom je radila na izložbi fotografija autora iz Mađarske i Srbije i stekla prvo kustosko iskustvo. Sarađivala je sa nevladinim organizacijama u Novom Sadu, Kamernim pozorištem muzike Ogledalo na Međunarodnom festivalu aktuelne muzike Interzone i pozorištem za decu Vesela kornjača, a u Zrenjaninu sa UA – Umetničkom asocijacijom na organizaciji izloži, art piknika, književnih i muzičkih programa. Učestovala je u osnivanju Arhiva fotografije u Zrenjaninu, kao i u njegovom daljem radu na očuvanju i promociji fotografskog nasleđa u Vojvodini. Bila je stipendistkinja programa Menadžeri iz oblasti kulture iz Srednje, Istočne i Jugoistočne Evrope fondacije Robert Boš 2008/2009. godine. Tada je radila u Umetničkom udruženju GRAC (KunstvereinGRAZ) u Regenzburgu (Nemačka) s ciljem predstavljanja umetnica i umetnika iz Srbija. Nastavila je saradnju s udruženjem i po povratku u Srbiju. Sarađivala je i sa drugim nemačkim organizacijama i vodila umetnički tim na projektu Little Global Cities – vodič kroz Novi Sad i bila referentkinja za Srbiju na internacionalnom projektu comiXconnection – izložbi alternativnog stripa.