Milica Mirković

Milica Mirković (Vukovar, 1995) student master studija Scenska arhitektura i dizajn na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Diplomirani je inžinjer scenske arhitekture, tehnike i dizajna, studije završila sa projektom „Programsko i arhitektonsko rešenje Doma kulture Borovo u prigradskom naselju grada Vukovara“. Godine 2014. stekla je strukovnu kvalifikaciju kao arhitektonski tehničar. Tokom osnovnih studija volontirala na nekoliko raznih festivala poput VFF – Vukovar film festival, FIST- Festival studentskog internacionalnog teatra. Godine 2015. učestvovala u umetničkom projektu  DESETplusDEVET. Rad se sastojao od tri kratke predstave (Ne levom, Iza zida i Svitanje), nastale u procesu rada na prvom delu sinteznog projekta Studio 01 koji je vodio profesor Radoslav Rale Milenković. U okviru manifestacije Noć muzeja  2017. godine, učestvovala u organizaciji umetničke akcije pod nazivom Na gradilištu, ponovo u prostoru Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház u Subotici. Kao jedan od organizatora učestvovala je i na drugom Impuls! festivalu, koji predstavlja festival dobrih praksi, koji za cilj ima okupljanje studenata i mladih profesionalaca iz oblasti scenskog dizajna i disciplina usko vezanih za tu oblast. Stručnu praksu stekla je iz oblasti organizacije i produkcije pozorišne predstave Publika to voli u režiji Dalibora Jurića, koja je nastala prema motivima komedije Old Saybrook Vudija Alena i koja je izvedena u Hrvatskom domu Vukovar.