Anđa Brstina

 Anđa Brstina (Beograd, 1995) je završila osnovne studije na Katedri za mendžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, na Fakutetu dramskih umetnosti u Beogradu. Nakon toga upisuje  master studije Scenske arhitekture i dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Volontirala je i radila na nekoliko festivala, poput Bitefa, FIST – Festivala studentskog internacionalnog teatra, BELDOCS – Medjunarodnog festivala dokumentarnog filma. Učestvovala je u više profesionalnih i studentskih pozorišnih i filmskih projekata. Zanima je pozorišna umetnost u korespondenciji sa arhitekturom, vizuelnim umetnostima, tehnologijom.