Poziv na studentsku konferenciju GeTID-S

Ovim putem Vas pozivamo na učešće u radu studentske konferencije GeTID-S.

Obavještavamo Vas da Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku organizuje studentsku konferenciju GeTID-S u terminu 30.11.-1.12.2018.

Predlažemo učešće i Vaših studenata u radu studentske konferencije iz oblasti grafičkog dizajna, web dizajna, karakter dizajna i digitalnog marketinga na kojoj će uz predavanja pozvanih predavača iz oblasti grafičkog dizajna, biti prilika za predstavljanje studenata sa svojim dizajnerskim ostvarenjima te učešće u radu kreativne radionice sa izložbom radova.

Značaj ove konferencije ogleda se u nastavku regionalne saradnje fakulteta koji u svom programu imaju studijski smjer Grafičko inžinjerstvo i dizajn s ciljem da pored nečeg novog studenti imaju priliku pokazati svoje umijeće u prezentaciji i kreativnost sa alatima koja će im biti na raspolaganju.

U prilogu Vam dostavljamo:

1. Pozivno pismo
2. Koncept održavanja kreativne radionice

Sradačno i s poštovanjem,

Marija Garić

Univerzitet u Travniku
Fakultet za tehničke studije
Aleja konzula 5
72270 Travnik, BiH

Tel:+387 30 540 876
Fax:+387 30 
540 876
e-mail: marija.fts@gmail.com
www.fts.ba
Marija Garić