Tracing the milieu: What were you thinking?

Galerija Kolektiv otvara konkurs za učešće
u novoj  sezoni  programa 3M3 pod tematskim okvirom

Tracing the milieu: What were you thinking?

3M3 je programski format Galerije Kolektiv koji pruža uslove za realizaciju projekata mladih arhitekata, s akcentom na istraživačke radove, eksperimentalne prirode. Koncipiran je kao smenjujuća postavka izložbi u trajanju od 10 dana, u toku jedne izlagačke sezone. 3M3 je ujedno i poseban izlagački prostor: prozor Galerije Kolektiv (dimenzija 2.5 x 2.1 x 0.6m / zapremine 3m³) koji gleda na Karađorđevu ulicu.

Program 3M3 svake sezone ima gosta kustosa koji određuje temu u skladu sa ličnim istraživačkim radom i vodi i razvija program sa učesnicima i timom galerije. Na ovaj način galerija otvara prostor za kustoski rad u oblasti izlaganja arhitektonskih praksi. Tema sezone 2018/2019, koju je odredila kustoskinja ovogodišnjeg programa Marija Bejlić, nosi naziv Tracing the milieu: What were you thinking?

Predlozi za izložbu se prihvataju putem javnog konkursa koji je otvoren od 10. oktobra do 15. decembra 2018. Pravo učešća imaju sve arhitekte i studenti arhitekture i srodnih oblasti (pojedinačni autori ili grupe autora). Autorima se predlaže da ovu izložbu shvate kao priliku za izvođenje i stvaranje novih radova, pre nego za prezentaciju ili opisivanje postojećeg projekta. Realizacija ideja je moguća u bilo kom obliku koji može da se izvede u okviru prozora – instalacija, video, multimedija, grafički materijal, skulptura, maketa, i drugo.

Nova sezona će obuhvatiti realizaciju i postavku četiri rada izabrana putem konkursa. Odabrani autori će svoje koncepte razvijati u saradnji sa timom galerije i kustosom programa Marijom Bjelić, dok će Galerija Kolektiv pokriti produkcijske troškove.

Na sajtu Galerije Kolektiv možete se detaljnije informisati o konkursu za učešće u novoj sezoni.