FTN novine – broj 53

elektronska verzija 53. broja “FTN novina” dostupna je na sledećem linku: 
 
 
Štampano izdanje raspoređeno je po hodnicima Fakulteta a možete ga preuzeti i u kancelariji Marketing službe (kula, III sprat, 304).