KONKURS – HERIT.CITY

Obavještavamo Vas i pozivamo da  obavijestite svoje osoblje i studente o konkursu koji  Istraživački centar za prostor oragnizuje ove godine u okviru manifestacije Dani arhitekture – Banjaluka (2-10. 6.). O programu Dana arhitekture ćemo Vam uskoro poslati više informacija s pozivom.
Ideja nam je da kroz konkurs HERIT.CITY in focus i pristigle radove preispitamo kolektivni i individualni odnos prema nasljeđu. 

Pozivamo sve koji posmatraju svijet oko sebe, analiziraju, promišljaju, izražavaju se kroz fotografiju, crtež, kolaž, računarsku vizualizaciju, pisanu riječ ili neki drugi medij, profesionalno ili amaterski, arhitekte, dizajnere ili studente koji se kroz svoj rad bave nasljeđem ili je #nasljeđe imalo uticaja na njihov  da zabilježite i prikažu svoje viđenje kulturnog nasljeđa.

Konkurs je otvoren do 25.5. 2018. godine
Više o propozicijama konkursa može se pročitati na linku:https://arch-days.com/2018/05/05/konkurs-da18/.
Radove i eventualna pitanja primamo na: daniarhitekture.bl@gmail.com
Rezultati konkursa će biti prezentovani da Danima arhitekture u Banjaluci od 2-10.juna te na našem sajtu i društvenim mrežama, a dodijelićemo i priznanja i nagradu.