Bojana Nikolić

Bojana Nikolić (Novi Sad, 1994) završila je osnovne studije Scenske arhitekture, tehnike i dizajna, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, nakon čega nastavlja master studije Scenske arhitekture i dizajna na istom fakultetu. Volontirala je i izlagala na nekoliko studentskih i profesionalnih festivala, poput Sterijinog pozorja, Bitefa, FIST – Festivala studentskog internacionalnog teatra, Bijenala arhitekture u Veneciji, BIB – Pekinškog internacionalnog bijenala. Među osnivačima je IMPULS festivala, koji predstavlja festival dobrih praksi, koji za cilj ima okupljanje studenata i mladih profesionalaca iz oblasti scenskog dizajna i disciplina usko vezanih za tu oblast. Pored produkcije i organizacije festivala, interesuje je i filmska produkcija. U Berlinu je završila Erasmus+ trening kurs Održivost: alati za osnaživanje samoorganizovanih glupa mladih i kolektiva, a bila je i polaznik NEP jednogodišnjeg edukativnog programa u Beogradu, realizovanog u saradnji Nove Iskre, Galerije Hub12 i kompanije Nelt. Stručnu praksu stekla je iz oblasti organizacije i tehničke produkcije u pozorištu Teatar Le Studio u Beogradu. Kao student, u ulozi demonstratora aktivna je u nastavi od 2015. godine, dok je 2018. izabrana u zvanje saradnika u nastavi. Član je produkcijskog tima za nastup Srbije na Praškom kvadrijenalu koje će biti realizovano 2019. godine.