Konkurs za izradu idejnog rješenja Memorijalnog centra u Donjoj Gradini

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske pokrenulo je proceduru javne nabavke usluge– Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina, koji je međunarodnog karaktera i otvoren je za sva zainteresovana fizička i pravna lica do 24. januara 2018. godine. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine (www.javnenabavke.gov.ba).

U opisu predmeta javne nabavke potcrtano je da je prostor Spomen-područja Donja Gradina jedno od stratišta sistema jasenovačkih logora koji su se prostirali u širem pojasu uz rijeku Savu. U okviru rješenja memorijalnog centra planira se realizacija sljedećih objekata i sadržaja: prilazni plato (trg), maketa, muzej-administrativni i obrazovno-istraživački centar sa tehničkim blokom, plato (trg) za komemoracije i manifestacije, vjerski objekti Srba, Jevreja i Roma te spomenik žrtvama i spomenik nastradaloj djeci.

Tendersku dokumentaciju, sa svim neophodnim informacijama u vezi sa konkursom, učesnici mogu podići ličnim preuzimanjem u prostorijama Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (Trg Republike Srpske 1), u kancelariji broj 37, IV sprat, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, putem preporučene pošiljke sa povratnicom ili putem elektronske pošte, a ukoliko su ispoštovali otkupnu proceduru.

Svi zainteresovani kandidati imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju u prostorijama
Ministarstva prosvjete i kulture svakim radnim danom i prije njenog otkupa, a na način za koji se
opredijeli kandidat.

Uvid u tendersku dokumentaciju se ne smatra otkupom tenderske dokumentacije.

U obavještenju o javnoj nabavci navedene su sve pojedinosti i instrukcije za uplate u vezi sa načinom otkupa tenderske dokumentacije za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina, kao i instrukcije za uplate iz
inostranstva.

Kontakt osoba za preuzimanje, odnosno uvid u tendersku dokumentaciju u Ministarstvu prosvjete i
kulture Republike Srpske je Vesna Janković (tel. +387 (0)51 338 461; e-mail: mp@mp.vladars.net).

Obavještenje o navedenoj javnoj nabavci objavljeno je danas, 24.11.2017. godine, u Službenom
glasniku Bosne i Hercegovine br. 84/17 (Oglasnik javne nabavke).

Instrukcije za uplate iz Bosne i Hercegovine:
Javni prihodi Republike Srpske 562-099- 00000556-87
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
Svrha doznake – Uplata za tendersku dokumentaciju za izradu idejnog urbanističko-
arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina
Vrsta prihoda 722511, budžetska organizacija 0813001.​

Instrukcija za uplate iz inostranstva:
Name of Beneficiary: MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.DEV.RN.TREZORA
Beneficiary’s address: TRG REPUBLIKE SRPSKE 1, BA-78000 BANJALUKA
Bank of Beneficiary: Unicredit Bank AD Banja Luka, Marije Bursac 7, BA-78000 Banjaluka
SWIFT: BLBABA22
Beneficiary’s acc. number: BA39 5517 9048 0118 3851