JAVNI KONKURSI FONDA „DR ZORAN ĐINĐIĆ“ UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Univerzitet u Novom Sadu je objavio javne konkurse za predlaganje kandidata za godišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača“ za 2017. godinu i godišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka“ za 2017. godinu.

Godišnja nagrada „Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača“ dodeljuje se najboljem mladom naučniku i istraživaču sa teritorije AP Vojvodine. Dobitniku Nagrade dodeljuje se diploma i novčana nagrada u iznosu od 1.000.000,00 dinara. Predloge za dodelu Nagrade „Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača“ podnose naučne institucije.

Godišnja nagrada „Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka“ dodeljuje se autoru odbranjenog diplomskog rada, završnog rada na master akademskim studijama ili magistarskog rada iz oblasti filozofskih i socioloških nauka. Dobitniku Nagrade dodeljuje se diploma i novčana nagrada u neto iznosu od 300.000,00 dinara. Predloge za dodelu Nagrade „Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka“ podnose fakulteti univerziteta čiji su osnivači Republika Srbija ili Autonomna pokrajina Vojvodina.

Rok za podnošenje predloga je 30. novembar 2017. godine. Predlozi sa pratećom dokumentacijom podnose se na adresu: Univerzitet u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Nagradu „Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača“ ili za Nagradu „Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka“.

Detaljnije informacije dostupne su na sajtu Univerziteta u Novom Sadu: https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-c-2/4040-konkursi-dr-zoran-djindjic-2017

Rektorat Univerziteta u Novom Sadu