11. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ETIKUM 2017

U ime Organizacionog odbora veliko mi je zadovoljstvo pozvati Vas da učestvujete u 11. Naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem ETIKUM 2017 koja će se održati 6., 7. i 8. decembra 2017. u Novom Sadu.

ETIKUM 2017 je organizovan od strane Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, departmana za proizvodno mašinstvo. ETIKUM je naučni i stručni skup na kome istraživači i inženjeri prezentuju svoje radove i diskutuju o inovacijama i novim tehnologijama u oblastima metrologije i kontrole kvaliteta u oblasti u proizvodnom mašinstvu, biomedicinskom inženjerstvu, zaštite životne sredine i kulturnom nasleđu. Kao i prethodne godine, programski odbor ETIKUM konferencije nagradiće najbolji rad mladog istraživača ETIKUM konferencije sa Prof. dr Janko Hodolič nagradom.

 

Važni datumi:

 

  • 10. Septembar 2017. – rok za dostavljanje apstrakta rada;
  • 1. Novembar 2017. – rok za dostavljanje kompletnog rada prema uputstvu za pisanje rada;
  • 6., 7. i 8. December 2017. – 11. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ETIKUM 2017.

 

Dodatne informacije su dostupne na sajtu Departmana za proizvodno mašinstvo http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/index.php/etikum ili na adresi sekretara organizacionog odbora marios@uns.ac.rs koja se može koristiti za korespodenciju.

 

Organizacioni odbor poziva kompanije i druge institucije da izlože svoje savremene proizvode i opremu u konferencionom holu.