PREDSTAVA

Četvrtu fazu rada predstavlja proces kreiranja dizajna scene za dramsko delo izabrano i proučeno u trećem koraku ISTRAŽIVANJA, a u efemernom objektu koji je ishod treće faze projekta – PROSTOR.

Dizajn scene se dominantno odnosi na scenografiju, ali obuhvata i kostimografiju, kao i koncepcijska rešenja dizajna svetla i dizajna zvukaKoncept rešenja dizajna scene je zasnovan na rediteljskom konceptu, koji je lično rešenje studenta, ili zasnovan na rediteljskom konceptu nekog konkretnog autora (aktuelnog – na osnovu direktne komunikacije sa autorom, ili iz istorije – na osnovu dokumentacije). Dizajn scene obuhvati rešenje organizacije i artikulacije prostora, sve scenske slike i scenske promene, kao i načelni tretman likova (aktera).

Fazu rada PREDSTAVA vodili su Daniela Dimitrovska i Darinka Mihajlović.


Dunja Zarić


Filip Šćekić


Jelena Vasiljević


Kristina Kovačević


Lara Bunčić


Luna Salamon


Maja Ivanović


Milana Trifunjagic


Milica Mirković


Nataša Derikonja


Nina Papić


Ognjen Sučević


Slobodan Cvetković


Tamara Brkljač


Zoja Erdeljan