NOĆ MUZEJA U ZRENJANINU

Fotografija insert iz video rada BROaD, autori Tatjana Šolević, Danilo Kordulup i Radoslav Ilijć

<<<

„Prostorni apsurdi: studija slučaja Zrenjanin“
Pozorišni klub “Zeleno zvono”, 18. maj 2013.

Izložba radova studenata Departmana za arhitekturu i urbanizam
Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Autori izložbe:
Višnja Žugić, Karl Mičkei i Ivana Polić

Na izložbi će biti prikazan istaživački rad studenata prve godine doktorskih studija i radovi studenata treće godine osnovnih studija Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. U okviru predmeta Kreativno i teorijsko istraživanje u arhitekturi i urbanizmu na doktorskim studijama školske 2010/2011 godine, studenti su se bavili gradom Zrenjaninom kroz četiri kriterijuma: kulturu i obrazovanje, ekonomiju i ekologiju, fizičku strukturu i istoriju, i njihove međusobne odnose. Istraživanje, koje je pokazalo da je za Zrenjanin karakterističan niz prostornih apsurda, zaključeno je individualnim predlozima akcija u gradu, shvaćenih u najširem smislu reči – od projektantskih, preko umetničkih, do utopijskih i apstraktnih. Jedan od predloga je razmatrao i pitanje Mosta na suvom. Ovaj zadatak je zatim, u vidu anketnog konkursa, postavljen pred studente treće godine osnovnih studija, u okviru predmeta Arhitektonsko projektovanje 2 školske 2011/2012 godine. Pristup projektantskom razmatranju problema Mosta na suvom i njegovog užeg okruženja bio je u potpunosti slobodan, što je rezultiralo nizom konceptualnih rešenja koja se kreću između ekstrema realnog i utopijskog, a koja su čvrsto utemeljena u kontekst Zrenjanina. Rukovodilac oba predmeta je prof. dr Radivoje Dinulović.

Realizacija izložbe:
SCEN – Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju (Novi Sad),
u saradnji sa KulturKick Creative Productions (Zrenjanin)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Biografije autora izložbe:

Višnja Žugić (1985) je arhitekta. Radi kao asistent na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, u oblasti arhitektonskog projektovanja i efemerne arhitekture.

Karl Mičkei (1978) je arhitekta. Trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, gde je zaposlen kao asistent na predmetima Arhitektonsko projektovanje 1 – 2 i Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa. Takođe je zadužen za koordinaciju izrade projekata dopuna i izmena na objektu Narodnog pozorišta u Subotici.

Ivana Polić (1990) je student četvrte godine Departmana za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka. Od školske 2012/2013 godine učestvuje u nastavi kao demonstrator na predmetima Arhitektonsko projektovanje 2 i Efemerna arhitektura. Njena trenutna interesovanja se kreću u domenu istraživanja efemerne arhitekture binskih struktura za muzičke festivale, kao i festivalske produkcije.