KULTURNI CENTAR NOVOG SADA: OTVARANJE

otvaranje KCNS 029

<<<

Koncept: Miljana Zeković, Višnja Žugić
Realizacija: nastavni tim predmeta Efemerna arhitektura 2010/2011.
Supervizija: Radivoje Dinulović
Učesnici/autori: studenti predmeta Efemerna arhitektura 2010/2011.
Podrška: Kulturni centar Novi Sad

Rekonstrukcija zgrade Kulturnog centra Novog Sada je, nakon nekoliko godina, konačno završena 2010. godine. Za njeno zvanično otvaranje je planiran i izveden spektakl 2011. godine, na trgu ispred novoprojektovanog objekta – u Katoličkoj porti. Učešće Departmana za arhitekturu i urbanizam u ovom događaju ostvareno je kroz rad studenata predmeta Efemerna arhitektura. 22 studenta, demonstratori i asistenti koji su učestvovali u predmetu, realizovali su dvofaznu radionicu i gerila-preformans na samoj lokaciji tokom odvijanja spektakla. Istraživanje prostora rezultiralo je napramapostavljanjem vertikalne alternativne binske strukture konvencionalnoj, koja se nalazila uz Katedralu. Nova struktura, postavljena na suprotnu stranu trga, korišćena je aktivno i spontano tokom događaja, a uz to je imala ulogu umetničkog i prostornog okvira za krajnje dramatičnu studentsku gerila akciju.

GALERIJA