Katarina Mladenović

Katarina Mladenovic

Katarina Mladenović (Beograd, 1994) diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Potom upisuje master akademske studije Scenske arhitekture i dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Učestvovala u produkciji projekata u domenu prozorišta, festivala i vizuelnih umetnosti.