STUDENTSKI RADOVI // OAS / MAS / DAS – ARHITEKTURA I URBANIZAM

OAS – ARHITEKTURA I URBANIZAM STUDENTI ARHITEKTURE NA PREDMETU PRINCIPI I PROCES UMETNIČKOG STVARANJA

pipus PRINCIPI I PROCES UMETNIČKOG STVARANJA 2015/2016.

OAS – ARHITEKTURA I URBANIZAM STUDENTI ARHITEKTURE NA PREDMETU ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 1

tonio PROSTOR PRIČE I PROSTOR LIČNOSTI TONIJA KREGERA 2012/2013.

OAS – ARHITEKTURA I URBANIZAM STUDENTI ARHITEKTURE NA PREDMETU EFEMERNA ARHITEKTURA

dvoriste DVORIŠTE 2011/2012.
grad koji GRAD KOJI NESTAJE: POZIV ZA POSLEDNJU NOĆ 2011/2012.
stud projeki 210x125 KULTURNI CENTAR NOVOG SADA: OTVARANJE 2010/2011.
proces poz.rad. PROCES POZORIŠNA RADIONICA 2009/10.

OAS – ARHITEKTURA I URBANIZAM STUDENTI ARHITEKTURE NA PREDMETU UVOD U ARHITEKTONSKI DIZAJN

lica grada LICA GRADA 2011/12.
ka evropi KA EVROPI, BULEVAROM? 2010/11.

  DAS – ARHITEKTURA I URBANIZAM

UNUTRA UNUTRA2011/12.