„Tehničko-tehnološko stanje i potencijali arhitektonskih objekata za scenske događaje u Republici Srbiji“ – TR 16010

<<<

Definicije pojmova:

Pod pojmom „arhitektonski objekti za scenske događaje“ podrazumevamo izgrađene fizičke prostorne strukture namenjene odvijanju scenskih događaja. Pod pojmom „scenski događaj“ podrazumevamo svaki unapred pripremljeni javni događaj koji se odvija u realnom fizičkom prostoru i realnom vremenu, a u kome su dominantno korišćena scenska izražajna i tehnička sredstva. Pod pojmom „izgrađena fizička prostorna struktura“ podrazumevamo namenski projektovane i izgrađene arhitektonske objekte. Pod pojmom „Republika Srbija“ podrazumevamo celokupnu teritoriju Republike, ali će se osnovni prostorni obuhvat ovog projekta odnositi na Centralnu Srbiju i Vojvodinu, budući da objekti na Kosovu i Metohiji nisu dostupni istraživačima u meri neophodnoj za kvalitetan rad. Ipak, pojedinačni objekti izuzetnog značaja i van osnovnog obuhvata mogu biti uključeni u istraživanje, ukoliko suštinski utiču na razumevanje i vrednovanje istraživačkog problema.

Tema istraživanja:

Tema ovog istraživačkog projekta je identifikacija, analiza, vrednovanje, sistematizacija i prezentacija arhitektonskih objekata u Republici Srbiji koji su u aktivnoj upotrebi kao prostori za scenske događaje, kao i onih objekata koji su u toj funkciji intenzivno korišćeni u neposrednoj prošlosti.

Cilj istraživanja:

Opšti cilj ovog istraživanja možemo posmatrati u tri domena, koja su podudarna sa tri faze razvoja projekta: identifikacija i analiza stanja arhitektonskih objekata za scenske događaje; valorizacija ovih objekata; i, prospekcija mogućih transformacija i razvoja. U tom smislu, osnovni cilj prve faze projekta je uspostavljanje baze podataka o arhitektonskim objektima namenjenim izvođenju scenskih događaja u Srbiji. U drugoj fazi projekta biće izvršeno vrednovanje ovih objekata na osnovu niza različitih problemskih kriterijuma, nakon čega će biti izvršen uporedni prikaz karakteristika, vrednosti i potencijala svih istraženih objekata. U trećoj, završnoj fazi projekta, biće postavljene programske pretpostavke za izradu planskih dokumenata za očuvanje, rekonstrukciju, razvoj ili zamenu arhitektonskih objekata za scenske događaje u Srbiji, a u skladu sa definisanim principima kulturne politike i kulturne produkcije u Republici.

Više o projektu možete pogledati ovde.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ATLAS POZORIŠTA

STRUČNI SKUP: ARHITEKTURA SCENSKIH OBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI