„Tehničko tehnološko stanje i potencijali objekata Domova Kulture u Republici Srbiji” – TR 36051

<<<

Istraživački projekat „Tehničko-tehnološko stanje i potencijali objekata Domova kulture u Republici Srbiji“ usmeren je ka identifikaciji, analizi, vrednovanju, sistematizaciji i prezentaciji podataka o prostornom i tehničko-tehnološkom stanju u potencijalima objekata domova kulture u našoj zemlji koji su u aktivnoj upotrebi, kao i onih objekata koji su u toj funkciji intenzivno korišćeni u neposrednoj prošlosti.

Opšti cilj ovog istraživanja možemo posmatrati u tri domena, koja su podudarna sa tri faze razvoja projekta: identifikacija i analiza stanja objekata za Domove kulture; valorizacija ovih objekata; i, najzad, prospekcija mogućih transformacija i razvoja. U tom smislu, osnovni cilj prve faze projekta, planirane da traje dve godine, je uspostavljanje baze podataka o objektima Domova kulture u Srbiji. U drugoj fazi projekta biće izvršeno vrednovanje ovih objekata na osnovu niza različitih problemskih kriterijuma, nakon čega će biti izvršen uporedni prikaz karakteristika, vrednosti i potencijala svih istraženih objekata. U trećoj, završnoj fazi projekta, biće postavljene programske pretpostavke za izradu planskih dokumenata za očuvanje, rekonstrukciju, razvoj ili zamenu objekata Domova kulture u Srbiji, a u skladu sa definisanim principima kulturne politike i kulturne produkcije u Republici.

Više o projektu možete pogledati ovde.

ATLAS DOMOVA KULTURE

STRUČNI SKUP: ARHITEKTURA OBJEKATA DOMOVA KULTURE U REPUBLICI SRBIJI