Dejan Todorović

<<<

dejan_todorovic
Dejan Todorović (Travnik, 1990) je arhitekta. Završio je osnovne i master studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 2014. pod mentorstvom prof. dr Vladimira Milenkovića odbranio master projekat “Plavo, gotovo prozirno: Hotel – Beograd na moru”. Od 2013. aktivno učestvuje u nastavi na projektantskim predmetima osnovnih i master studija arhitekture, kao saradnik doc. dr Milene Kordić.  Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konkursima, izložbama i radionicama iz domena arhitekture i dizajna, među kojima se izdvajaju: prva nagrada na studentskom konkursu Boche Di Leone, prva nagrada na konkursu za Memorijal stradalim radnicim RTS-a (kao saradnik autorskog tima Neoarhitekti) i učešće na izložbi Almost Transparent Blue, u okviru Malta Design Week-a 2014. Jedan je od autora izložbe “Belo 115”, u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Kao jedan od učesnika programa Create in Residence ‘15 bio je korisnik stipendije Švedskog instituta za dvomesečni rezidencijalni boravak na Univerzitetu u Malmeu.