O NAMA

ODSEK ZA UMETNOST I DIZAJN je organizaciona jedinica Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Čine ga dve katedre: Katedra za scenski dizajn i Katedra za umetnost.

Odsek je formiran 2017. godine, kako bi preuzeo realizaciju svih studijskih programa iz oblasti scenskog dizajna (osnovne, master i doktorske studije) na FTN-u. U sastavu Odseka je i SCen – Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju, koji je i nacionalni centar međunarodne asocijacije OISTAT za Srbiju. Zadatak centra je da, u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama, institucijama kulture, kao i društvenim zajednicama razvija profesionalno i javno delovanje u oblasti scenske arhitekture, tehnike i dizajna.

 

Tatjana Dadic Dinulovic_foto Nemanja Knežević Rukovodilac Odseka:
dr um. Tatjana Dadić Dinulović, redovni profesor
td.dinulovic@uns.ac.rs
Zamenik rukovodioca Odseka:
dr um. Mia David,
vanredni profesor
mia.david@uns.ac.rs
480x270 Šef Katedre za scenski dizajn: 
dr Aleksandra Pešterac, docent
a.pesterac@uns.ac.rs
Šef Katedre za umetnost: 
dr Slađana Milićević, docent
s.milicevic@uns.ac.rs
Pomoćnik Rukovodioca Odseka za komunikacije i razvoj:
dr um. Sanja Maljković, docent
sanja.maljkovic@uns.ac.rs
Pomoćnik Rukovodioca Odseka za finansije i izvršni direktor SCEN centra:
Janko Dimitrijević, asistent
j.dimitrijevic@uns.ac.rs
Direktor SCEN centra:
Andrija Dinulović, docent
andrija.dinulovic@uns.ac.rs