Ljiljana Miletić – Abramović

ljiljana abramovic

Ljiljana Miletić – Abramović, istoričar arhitekture i umetnosti, kustos – muzejski savetnik Odseka za arhitekturu i v.d. direktor Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Diplomirala i magistrirala Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temama iz srpske arhitekture XX veka. U okviru Odseka za arhitekturu Muzeja primenjene umetnosti kao kustos (od 2002) organizuje, rukovodi i uređuje Salon arhitekture, najznačajniju godišnju arhitektonsku manifestaciju u regionu. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz istorije arhitekture XX veka, između ostalih i monografija: „Paralele i kontrasti – srpska arhitektura 1980-2005“, Beograd 2007 (ISBN 978 – 86 – 7415 – 121-1) kao i “Arhitektura rezidencija i vila Beograda 1830 – 2000”, Beograd 2002 (ISBN 80 – 7594 – 005 – X).