Ivana Rončević

IVANA RONCEVIC

Ivana Rončević (Beograd, 1986) je diplomirani dizajner enterijera. Diplomirala je 2013. godine na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu. Na studijama se bavila istraživanjem prostora kroz različite tipologije. Učestvovala je na izložbama i manifestacijama iz različitih oblasti, kao što je Sajam nameštaja i V salon pejzažne arhitekture u Beogradu. Školske 2014/15. godine upisala je master studije Scenske arhitekture i dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Posebna oblast interesovanja su joj javni objekti i objekti kulture, kao i digitalna vizuelizacija prostora.