TIJANA ĐURIČIĆ

Fotografija: Dragan Asanov

Fotografija: Dragan Asanov

Tijana Đuričić (Beograd, 1983) je menadžer u kulturi i umetnosti, teoretičkarka umetnosti i medija, novinarka i samostalna umetnica (sopranistica). Docent je Nove akademije umetnosti za oblast Umetničke produkcije i Muzike i doktorant je Interdisciplinarnih studija teorije medija i umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Paralelno je zaposlena na poziciji regionalnog PR menadžera Turističke organizacije Nemačke. Do sada je organizivala i izvela više od 150 samostalnih i zajedničkih umetničkih projekata na prostorima bivše Jugoslavije, Italije, Francuske i Japana. Ekperimentiše na polju zvuka i teorijski ispituje odnos telo-prostor-glas. Zajedničkim projektom sa Andrijom Pavlovićem, Sound Clothing, učestvuje u Nacionalnoj postavci Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. godine. Predaje predmete iz oblasti menadžmenta u kulturi i umetnosti, teorije medija i odnosa s javnošću.