ISTRAJATI?

ISTRAJATI?

Fakultet tehničkih nauka
Departman za arhitekturu i urbanizam

ISTRAJATI?

Autori radova: studenti prve godine OAS Scenska arhitektura, tehnika i dizajn, 2014/2015.
Predmetni nastavnik: dr Radivoje Dinulović, redovni profesor
Mentori: Slađana Milićević i Sanja Maljković
Vođa stručne radionice: Dušan Mamula
Podrška za dizajn svetla: Milica Stojšić

U okviru vežbanja na predmetu Uvod u scensku arhitekturu, tehniku i dizajn, studenti su tokom poslednje tri nedelje semestra radili na istraživanju, osmišljavanju umetničkog koncepta i realizaciji radova, koji su se bavili temom ostanka, odnosno odlaska iz Srbije. Studenti su ispitivali društveno-političku situaciju u zemlji, kao i lične razloge za istrajavanje u jednom od ova dva izbora.
Radove, koji su nastali kao proizvod ovog procesa, studenti su prezentovali nastavnicima, asistentima i studentima sva tri nivoa studijskih programa u oblasti scenskog dizajna. Prezentacija je održana 22. januara, na 4. spratu Fakulteta tehničkih nauka.


Fotografije: Miroslav Živanov i Karl Mičkei