Razgovori o scenskom dizajnu

Razgovori o scenskom dizajnu

Pozivamo vas na predavanje

Oktobarski salon: savremena umetnost i politika
Mia David

petak, 16. januar 2015, 17.00h
amfiteatar „Ranko Radović“ AH1a
Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

Da li je moguće govoriti o savremenoj umetnosti bez društvenog, kulturnog i političkog konteksta?

Mia David će kroz osvrt na 55 godina dugu istoriju Oktobarskog salona, najznačajnije manifestacije vizuelne umetnosti u Srbiji, a na primeru poslednjih pet u kojima je i sama učestvovala, govoriti o različim uticajima politike na polje umetnosti.

Mia David (Beograd, 1974) je arhitekta, scenograf i kustos. Bavi se savremenom vizuenom umetnošću, scenskim umetnostima i menadžmentom u kulturi. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a magistrirala i doktorirala na Grupi za Scenski dizajn Univerziteta umetnosti u Beogradu. Autor je velikog broja izvedenih projekata iz oblasti arhitekture, dizajna, scenografije i umetnosti, kao i novinskih tekstova objavljenih u različitim medijima. Izlagala je u Berlinu, Njujorku, Beču, Renu, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Frankfurtu, Moskvi, Rimu, Veneciji, Pragu, i drugim gradovima. Bila je kustos i jedan od autora predstavljanja Srbije na Praškom kvadrijenalu u oblasti arhitekture 2011. Kustos je nacionalnog nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. Od 2010. do 2014. godine radila je kao vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda. Radi kao docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, i u fondu Hartefakt u Beogradu.

Predavanje je deo predmeta „Aktuelno stanje u umetnosti“.

www.scen.uns.ac.rs