RAZGOVORI O SCENSKOM DIZAJNU - VIDEO I FOTOGRAFIJE SA PREDAVANJA

RAZGOVORI O SCENSKOM DIZAJNU – VIDEO I FOTOGRAFIJE SA PREDAVANJA

PERFORMANCE DESIGN & SPACE:
Prague Quadrennial and the Expanded Global Stage
dr Dorita Hana (Dorita Hannah), gostujući profesor

ponedeljak, 17. novembar 2014, 20 h
amfiteatar „Ranko Radović“ AH1a
Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

U ponedeljak, 17.novembra održano je predavanje prof. dr Dorite Hane „Scenski dizajn i scenski prostor: Praško kvadrijenale i proširena globalna pozornica“, posvećeno jednoj od najznačajnijih svetskih manifestacija u oblasti scenske umetnosti.

Kao mesto globalnih susreta i razmatranja proširenog značenja pojmova kao što su „scenografija“, „pozorišna arhitektura“, „scenski dizajn“ i „scenski prostor“, Praško kvadrijenale postalo je središte kontinuiranog interdisciplinarnog dijaloga. Profesor Dorita Hana posebnu pažnju u svom predavanju posvetiće izmenjenoj prirodi ove manifestacije kroz prikaz i razmatranje niza projekata kojima je učestvovala na Kvadrijenalu od 1995. godine, među kojima su Heart of PQ (2003) i Now/Next: Performance Space at the Crossroads (2011). Ukupan stvaralački, pedagoški i istraživački rad Dorite Hane usmeren je ka ukrštanju prostornih, vizuelnih i izvođačkih umetnosti, dok njena interdisicplinarna praksa uključuje rad u oblasti scenografije, instalacija, dizajna enterijera i izložbi, kao i konsultantski rad vezan za pozorišnu arhitekturu i projekte koji se bave relacijom između arhitekture i plesa. Dr Dorita Hana je profesor na Univerzitetu Alvar Alto u Helsinkiju (Finska) i Univerzitetu Tasmanija (Australija). Gostujući je profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predavanje je bilo održano na engleskom jeziku i deo je predmeta „Aktuelno stanje u umetnosti“.

Fotografije: Miroslav Živanov