POZIV STUDENTIMA ZA UČEŠĆE NA PRAŠKOM KVADRIJENALU

POZIV STUDENTIMA ZA UČEŠĆE NA PRAŠKOM KVADRIJENALU

CENTAR ZA SCENSKI DIZAJN, ARHITEKTURU I TEHNOLOGIJU –
OISTAT CENTAR ZA SRBIJU, Novi Sad
i
MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI, Beograd

kao organizatori
raspisuju

JAVNI KONKURS
za učešće u
STUDENTSKOJ SEKCIJI NACIONALNOG NASTUPA SRBIJE
na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015. godine

Na linku ispod možete preuzeti kompleatan materijal ovog konkursa Konkursni materijal za Praško kvadrijenale – Studentska sekcija

Praško kvadrijenale najznačajnija je svetska manifestacija posvećena scenografiji, scenskom dizajnu, arhitekturi i prostoru u scenskoj umetnosti. Osnovana 1967. godine, ova manifestacija danas predstavlja široku platformu za istraživanje različitih oblasti scenskog stvaralaštva – od artikulacije fizičkog prostora za igru i dizajna dekora, kostima, zvuka i svetla u pozorištu, preko umetničkih i kustoskih praksi iniciranih ukrštanjem i preklapanjem arhitekture, scenskih i vizuelnih umetnosti, do site-specific projekata i upotrebe prostora savremenog grada kao pozornice.

Praško kvadrijenale 2015. godine biće održano pod naslovom „Zajednički prostor: Muzika – Vreme – Politika“ (SharedSpace: Music – Wheather – Politics). Autor umetničkog koncepta Kvadrijenala je Sodja Lotker (Sodja Lotker), koja je svoj stav iznela u programskom dokumentu odgovarajućeg naziva (Artistic Concept). Za svaku od navedenih tema imenovani su međunarodni komesari, i to: za temu „Muzika“, češki operski reditelj Jirži Heržman (Jiří Heřman), za temu „Vreme“, britanski umetnik i scenograf Sajmon Banem (Simon Banham), i, za temu „Politika“, brazilska umetnica Ebi Koen (Aby Cohen), koji su, takođe, definisali svoje programske poglede u pozivu za učešće na Praškom kvadrijenalu 2015 (Ovi dokumenti, kao i sve ostale informacije javno su dostupni nazvaničnom internet sajtu Praškog kvadrijenala, na adresi http://www.pq.cz/en).

Nastup Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. godine

1. Komesari nastupa

Komesari nastupa su:

  • mr Ljiljana Miletić Abramović, istoričar umetnosti, muzejski savetnik, direktor Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu i
  • Slobodan Danko Selinkić, arhitekta, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

2. Programski savet

3. Kustoski tim Studentske sekcije

4. Tema nastupa

Komesari i Programski savet odabrali su pod-temu

  • „Politika“ (Politics) komesara Praškog kvadrijelana Ebi Koen.

Kao temu nacionalnog nastupa Srbije komesari i Programski savet odredili su temu:

  • „Proces“.

Pojam „proces“ treba shvatiti u najširem smislu reči: od direktne reference na kapitalno delo Franca Kafke, započeto pre tačno jednog veka, 1914. godine, preko shvatanja stvaralačkih procesa i procesualnosti u savremenoj umetnosti i kulturi, do uspostavljanja odnosa prema procesima koji određuju društveni, politički, ekonomski i ideološki karakter današnjeg sveta, i, posebno, Srbije u tom svetu.

5. Kustoski koncept

Problemska viđenja Komesara nacionalnog nastupa Srbije definisana su kratkim problemskim tekstoma koji se nalaze u Prilogu 1 ovog konkursa.

Kustoski koncept Studentske sekcije i detaljna specifikacija zahteva za prvi krug konkursa nalazi se u Prilogu 2 ovog raspisa.

6. Prostor

Prostor predstavljanja nacionalnog nastupa Srbije nalazi se u objektu „Kafkina kuća“ na trgu Franca Kafke u centru Praga. Svi podaci o izabranom prostoru dati su u Prilogu 3. Dodatne informacije dostupne su na sajtu Praškog kvadrijenala.

7. Pravo učešća

Konkurs za učešće u studentskoj postavci je javan i dvostepen.

Pravo učešća u prvom krugu konkursa imaju studenti (pojedinci) svih fakulteta, akademija i visokih škola, nezavisno od vrste studijskog programa i nivoa studiranja, koji žele da izraze svoj stvaralački odnos prema temi Kvadrijenala i temi nacionalnog nastupaSrbije, kroz složen proces zajedničkog stvaranja novog umetničkog dela u domenu scenskog dizajna. U prvom krugu konkursa Kustoski tim će, na osnovu prijava, izvršiti selekciju kandidata za učešće u drugom krugu konkursa.

Studenti koji budu selektirani za učešće u drugom krugu konkursa biće pozvani na trodnevni inicijalni format (radionicu) koji će biti održan na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, od 5. do 7. decembra 2014. godine. Nakon toga, kandidati će biti pozvani (drugi krug konkursa) da daju predloge koncepta Studentske postavke. Na osnovu ovih koncepata, Kustoski tim će Savetu predložiti autora, autore, autorski tim ili autorske timove kojima će biti poveren dalji rad na projektu.

8. Rok za predaju konkursnih radova

Rok za predaju konkursnih radova u prvom krugu je četvrtak, 20. novembar 2014. godine, do 12.00 sati.
Prijave i radovi koji budu stigli nakon propisanog roka neće biti uzeti u razmatranje.

9. Sadržaj konkursnih radova i način predaje

Konkursni rad treba da sadrži sledeće elemente:
–         tekstualni deo (Prijava na konkurs)
–         medijski materijal (Video auto-intervju).

Prijavu na konkurs treba poslati elektronskom poštom, u telu mejla, na adresu pq.studentska@gmail.com, sa naznakom „Prijava na konkurs – studentska sekcija“.

Prijava treba da sadrži sledeće podatke:

Ime i prezime učesnika konkursa
Godina i mesto rođenja
Naziv studijskog programa i fakulteta
Kontakt informacije (adresa, adresa elektronske pošte, mobilni telefon)
Link sa Vimeo kanala i lozinka za pristup linku.

Video auto-intervju treba postaviti na Vimeo kanal i zaštititi kao „private“ da bi link sa radom bio dostupan samo primaocu mejla.

10. Ocenjivački sud

Programski savet je istovremeno i žiri za ocenu i izbor svih radova koji budu prijavljeni na konkurse za učešće u Nastupu Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. godine. U postupak ocene i izbora radova, odnosno, autora i (ili) autorskih timova, biće uključen Kustoski tim studentske postavke.

Programski Savet je utvrdio odgovarajuće kriterijume kojima će se rukovoditi pri izboru radova, odnosno autora i (ili) autorskih timova. Ovi kriterjumi uključuju umetnički kvalitet i inovativnost radova, jasan i aktuelan koncept, komunikativnost sa drugim radovima koji čine celinu postavke, odgovarajuće prostorno rešenje postavke, tehničku izvodljivost, komunikativnost sa publikom i finansijsku racionalnost.

11. Autorska prava

Autorska prava izabranih pojedinačnih radova zadržava autor/autorska grupa konkursnog rada.

Autorska prava kustoske postavke zadržava Kustoski tim.

Autorska prava nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. zadržavaju Komesari, Scen-Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Muzej primenjene umentosti.

Vlasnička prava za sve tri prethodno navedene stavke zadržava Scen – Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju.

Nakon izbora autora i rada/radova, biće potpisni i posebni ugovorikoji regulišu sva međusobna prava i obaveze.

 

scen logo SR (ispod KOLOR)     muzej_primenjene_umetnosti