Narodno pozorište u Beogradu

Narodno pozorište u Beogradu

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Narodno pozorište u Beogradu
Godina izgradnje: 1868.
Mesto: Beograd
Adresa: Francuska 3
Internet prezentacija: www.narodnopozoriste.co.rs
Kontakt: uprava@narodnopozoriste.rs

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz veliku saluScena Raša Plaović

OSTALI DOKUMENTI

Bibliografski podaciOstale fotografijeIstorijatUpitnik ZPKR

GALERIJA