Jugoslovensko Dramsko Pozorište - Beograd

Jugoslovensko Dramsko Pozorište – Beograd

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Jugoslovensko Dramsko Pozorište
Godina izgradnje: 1946.
Mesto: Beograd
Adresa: Kralja Milana 50
Internet prezentacija: www.jdp.rs
Kontakt: jdppr@jdp.rs

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJI PODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova  i presek kroz veliku salu Teatar Bojan Stupica i Studio JDP

OSTALI DOKUMENTI

BIBLIOGRAFSKI PODACISCENSKA MEHANIKA

GALERIJA