Beogradsko dramsko pozorište - Beograd

Beogradsko dramsko pozorište – Beograd

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Beogradsko dramsko pozorište
Godina izgradnje: 1947.
Mesto: Beograd
Adresa: Mileševska 64a
Internet prezentacija: www.bdp.rs
Kontakt: masa.mihailovic@bdp.rs

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz veliku salu – BDPOsnova i presek kroz malu salu

OSTALI DOKUMENTI

Ostale fotografijeBibliografski podaciUpitnik ZPKRTehnički detaljiPlan rasveteRaspored sedista velike i mala sala

GALERIJA