"Madlenianum"- Opera i teatar - Zemun

“Madlenianum”- Opera i teatar – Zemun

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: “Madlenianum”- Opera i teatar
Godina izgradnje: 1969.
Mesto: Zemun
Adresa: Glavna 32
Internet prezentacija: www.madlenianum.rs
Kontakt: mad.oper@madlenianum.rs  

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz salu

OSTALI DOKUMENTI

OSTALE FOTOGRAFIJEBELLE “ETAGE”SALA “STUDIO”Upitnik ZPKR

GALERIJA