Zvezdara teatar - Beograd

Zvezdara teatar – Beograd

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Zvezdara teatar
Godina izgradnje: 1984.
Mesto: Beograd
Adresa: Milana Rakića 38
Internet prezentacija: www.zvezdarateatar.rs
Kontakt:   office@zvezdarateatar.rs

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz salu

OSTALI DOKUMENTI

Fleksibilnost sale

GALERIJA