Bitef teatar - Beograd

Bitef teatar – Beograd

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Bitef teatar
Godina izgradnje: 1940/42
Mesto: Beograd
Adresa: Terazije 29/I, poštanski fah 81
Internet prezentacija: www.bitef.rs
Kontakt:   jelena.kajgo@bitef.rs

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz salu

OSTALI DOKUMENTI

BIBLIOGRAFSKI PODACIPLAN RASVETEOSTALI GRAFIČKI PRILOZI

GALERIJA